Select Page
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/งานบริหารพื้นที่และสนับสนุนธุรกิจ

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/งานบริหารพื้นที่และสนับสนุนธุรกิจ

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 26 ปี ถึง 40 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ (การตลาด) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การขาย หรือมีประสบการณ์งานที่ใกล้เคียง ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี ด้าน : การขาย, การตลาด, บริการลูกค้าสัมพันธ์...