Select Page
นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยโลหะผสมและการผลิตอัจฉริยะ

นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยโลหะผสมและการผลิตอัจฉริยะ

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ : ทีมวิจัยโลหะผสมและการผลิตอัจฉริยะ อัตราที่รับ : 2 คน สาขา : วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโลหการ, วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมการผลิต, วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเครื่องกล เพศ : ชาย/หญิง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า : คุณสมบัติ :...