Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา

 

ประจำเดือน เมษายน 2563

สวัสดีครับทุกท่าน     

          สำหรับเดือนนี้ เป็นเดือนที่เราทุกวันคนไทยต้องตระหนักในการรับมือกับเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า COVID-19 ที่ได้ระบาดกันทั่วโลกในขณะนี้ หลายหน่วยงานมีการให้พนักงาน และเจ้าหน้าที่เริ่มปฏิบัติงานที่บ้านเพื่อลดการติดเชื้อ (Work from Home) ลดการเคลื่อนย้ายเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อหรือที่เรียกว่า Social Distancing ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข “ล้างมือ กินร้อน ช้อนตรู-แยกกันเราอยู่ รวมหมู่เราป่วย” และนอกจากนี้ก็อย่าลืมใส่แมสป้องกันไม่ให้ละอองหรือสารคัดหลั่งมาติดเราด้วยครับ จากเราไปติดคนอื่นด้วยนะครับ เพื่อประเทศไทยขอเรา ทุกคนต้องตระหนักในหน้าที่ แล้วเราทุกคนจะก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

          **ขอแจ้งเรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตร มีการเปลี่ยนชื่อบัญชีใหม่ดังนี้ครับ บัญชี ออมทรัพย์ บมจ. กรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา ชื่อบัญชี: สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เลขที่บัญชี: 013-1-51385-0 หรือจ่ายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต หรือ Career for the Future Academy

          สำหรับปี 2563 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช. ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SCM5 หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 5 (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM5) 19 – 22 พ.ค. 63 28,500
VFM หลักสูตรผู้จัดการธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming Manager) 24 – 26 มิ.ย. 63 17,900
CFO13 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 13 (Carbon Footprint for Organization: CFO13) 18 – 19 มิ.ย. 63

10,000

EVD2 หลักสูตร ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 2 (Electric Vehicles Drive System: EVD2) 16 – 17 ก.ค. 63 12,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  0 2644 8150 ต่อ 81891, 81892, 81895, 81904 และ 

คุณบรรยงก์ 08 1825 5143, คุณสุรีย์ 09 7078 6282, คุณนิพัฒน์  08 9777 7492, คุณเมธภัค 08 5211 9709
E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
CDB3 หลักสูตร Chatbot Design for Business รุ่นที่ 3 (CDB3) 14 – 16 ก.ค. 63

Package A: 7,000 บาท
Package B: 18,500 บาท

SIM8

หลักสูตร Service Innovation Masterclass 2020
“นวัตกรรมบริการ กลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจโลกดิจิทัล
Service Innovation หนทางสู่ Digital Business Transformation”

18-20, 25-26 ส.ค.63 25,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  0 2644 8150 ต่อ 81894, 81898, และ 

คุณนพมล 08 5324 2684, คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
CSM หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security Incident Management) 16 – 19 มิ.ย. 63 34,900
SOC3 หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 3 (Security Operations Center: SOC3)  30 มิ.ย.- 3 ก.ค. 63 34900
EAW5 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 5 (Enterprise Architecture Workshop: EAW5) 15 – 17ก.ค. 63 24500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81892 และ คุณนิพัฒน์ 08 9777 7492, คุณเมธภัค 08 5211 9709
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

รอบ 1/2563 สอบวันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย. 63
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 23 ก.พ. 63)

รอบ 2/2563 สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค. 63
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 28 ก.ย. 63)

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

รุ่นที่ 5: 11 – 12 มิ.ย. 63
รุ่นที่ 6: 20-21 ส.ค. 63

9,900
INFO
PRESENT
Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0

รุ่นที่ 6: 23 – 24 ก.ค. 63

9,900
SAA หลักสูตร วิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์
(Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA)
22 – 24 เม.ย. 63 16,900
VAA หลักสูตร วิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน
(Vibration Analysis and Application : VAA)
20 – 22 พ.ค. 63 16,900
FAA หลักสูตร วิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์
(Fatigue Analysis and Application : FAA)
29 - 31 ก.ค. 63
 16,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81889, 81905, และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806

หรือ E-mail:  

 
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
CTS001  Building DR Site with Vmware vCenter Site Recovery Manager 6.5 5 – 8 พ.ค. 63 12,500
CLS001  Google Cloud Platform Development  7  พ.ค. 63 4,000
SEC004  Cyber Security for Smart User  7  พ.ค. 63 8,000
TEC002  IoT Security  7 – 8 พ.ค. 63 8,500
DSA007  Data Analystics Dashboard using Microsoft Power BI Tools  8 พ.ค. 63 4,500
XLS039  การใช้ Function ทางสถิติ ของ Excel สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  12 พ.ค. 63 3,500
CTS010  Window 10 Administration 12 – 14 พ.ค. 63 10,000
DBM050  Implement NoSQL Database with Cassandra  12 – 14 พ.ค. 63 12,000
DBM037  PostgreSQL Administration  12 – 15 พ.ค. 63 12,000
 XLS038  มาสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล  13 พ.ค. 63 3,700
ITM038  Systems Requirements Study (Workshop Course) การแสวงหาความต้องการเพื่อนำมาพัฒนาระบบงาน  13 – 15 พ.ค. 63 9,000
JAV058  JavaScript Ract WebRTC Microservices Development  13 – 15 พ.ค. 63 11,000
XLS040  การใช้ Function ขั้นสูงใน Excel สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล  14 พ.ค. 63 3,900
XLS028  Fundamentals and Intermediate Microsoft Excel 2016/2019  14 – 15 พ.ค. 63 6,500
ITM114 Cybersecurity Control for AI and Machine Learning: การควบคุมรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์กับระบบ AI และ Machine Learning  14 – 15 พ.ค. 63 8,000
JAV060  Java RESTful Service  14 – 15 พ.ค. 63 7,500
MUL020  Advance Adobe Photoshop CC 2019 (Workshop) ต่อยอดการสร้างสรรค์และตกแต่งภาพขั้นสูง  14 – 15 พ.ค. 63 7,500
DSA008  Data Analystics Dashboard using Tableau Tools  15 พ.ค. 63 4,500
XLS041  การเขียน Macro VBA บน Excel สำหรับการทำงานอัตโนมัติแทนมนุษย์  18 – 19 พ.ค. 63 7,000
ITM117  Project Management with IT Outsourcing Service Providers: การบริหารโครงการกับผู้ให้บริการจากภายนอก (IT Outsourcing) 18 – 20 พ.ค. 63 9,000
DCM003  Build a Digital Marketing Strategies for Tourism: การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว  18 – 20 พ.ค. 63 10,000
JAV047  Node.js Programming  18 – 20 พ.ค. 63 9,500
JAV062  Scala and Data Science for Java Developers  18 – 20 พ.ค. 63 11,500
MUL015  Adobe Illustrator CC 2019 การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์  18 – 20 พ.ค. 63 10,000
ITM086  IT Risk Management: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบไอที  18 – 20 พ.ค. 63 9,500
MDB005  Advanced Microsoft Access 2016/2019 Macro and VBA Programming  18 – 20 พ.ค. 63 9,500
CPL005  C# Object Oriented Programming  18 – 20 พ.ค. 63 11,000
ITM115  IT Security Control and Audit Based on ISO 27001: การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001  18 – 21 พ.ค. 63 10,000
DBM039   Oracle Database PL/SQL Programming  18 – 22 พ.ค. 63 13,500
ITM066  การพัฒนาองค์กรกับมาตรฐานเทคโนโลยี COSO, Cobit, SOX, ITIL, ISO27001: 2013 และ ISO22301: 2012  18 – 22 พ.ค. 63 14,000
PHP022  PHP for Web Application Development  18 – 22 พ.ค. 63 14,500
XLS042  สร้าง Chart วิเคราห์การขาย ด้วย Excel สำหรับการทำตลาดออนไลน์  20 พ.ค. 63 3,700
XLS043  การใช้ PivotTable สรุปข้อมูล บน Excel สำหรับผู้จัดการธุรกิจ  21 พ.ค. 63 3,500
XLS011 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 PivotTable and PivotChart  25 – 26 พ.ค. 63 6,900
TEC011  Information Security Fundamental  25 – 26 พ.ค. 63 13,000
NWA077  TCP/IP Internetworking  25 – 26 พ.ค. 63 10,000
CLS004  CLS004: Microsoft Azure Fundamentals  25 – 26 พ.ค. 63 9,500
PPT002 Advanced Microsoft PowerPoint 2016/2019 for Effective Presentation  25 – 27 พ.ค. 63 8,900
DSA006  Data Science with Python and Jupyter  25 – 27 พ.ค. 63 12,500
JAV042  AngularJS Programming  25 – 27 พ.ค. 63 9,500
JAV057  Vue.js Programming  25 – 27 พ.ค. 63 11,000
PHP027  PHP using Laravel Framework  25 – 27 พ.ค. 63 11,000
DSA005  Machine Learning : Hands-On Python & R In Data Science  25 – 28 พ.ค. 63 16,500
PTN001  Python Programming Fundamentals : From Zero to Hero  25 – 29 พ.ค. 63 12,000
SEC008  Computer Forensic and Investigation  25 – 29 พ.ค. 63 25,500
CTR002  Report and Query with Crystal Report Programming: การสร้างรายงานแบบต่างๆ จากฐานข้อมูลและเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมรายงานสำหรับ Application โปรแกรมเมอร์  25 – 29 พ.ค. 63 13,500
PHP003  PHP003: Web Report Management using PHP: การจัดการรายงานบน web ในรูปแบบต่างๆ ด้วย PHP และการใช้ Component ต่างๆ บน Web ด้วย PHP  25 – 29 พ.ค. 63 15,000
NWA086  Implementing Wireless LAN Solution  27 – 29 พ.ค. 63 11,000
XLS015  Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Function and Database  27 – 29 พ.ค. 63 8,900

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail: