Select Page

JobSTI Platform

หางานจากกลุ่มอาชีพใหม่

ทุนการศึกษา (Scholarship)

มูลนิธิเอสซีจี มอบทุน "Learn to Earn" ปี 2565

📌มีทุนการศึกษามาบอกจ้า📌

เพื่อตอบโจทย์โลกยุคใหม่ มูลนิธิเอสซีจี สนับสนุนทุนการศึกษา245 ทุน แบ่งเป็น 3 ประเภททุน ได้แก่

📌ทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ จำนวน 150 ทุน
📌ทุนระดับปริญญาตรี สาขา E Sport จำนวน 45 ทุน โดยเป็นการเปิดรับสมัครผ่านสถาบันการศึกษา
📌ทุนระยะสั้นเพื่อการมีอาชีพ’ หลักสูตร ‘ช่างติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์’ (Solar Cell) จำนวน 50 ทุน

😀สมัครและติดตามรายละเอียดได้ที่ www.scgfoundation.org

#มูลนิธิเอสซีจี
#LearntoEarn
#เรียนรู้เพื่ออยู่รอด
#รุ่นนี้ต้องรอด

ต้องการพัฒนาทักษะใหม่ให้ตอบโจทย์งานที่ต้องการสมัคร ??