Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา

ประจำเดือน สิงหาคม 2562

สวัสดีครับทุกท่าน     

          สำหรับเดือนนี้ เป็นเดือนแห่งความอบอุ่น เป็นเดือนที่่ลูกๆ ต้องแสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่ เทิดทูนพระคุณของแม่ที่เลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่จนทุกวันนี้ ก็ขอให้ทุกท่านสำนึกรักในพระคุณของแม่ด้วยครับ กลับไปกราบท่าน แสดงความรักต่อท่านนะครับ และในเดือนนี้เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติ เหล่าผองไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

          สถาบันวิทยาการ สวทช. บริการเช่าห้องอบรมคอมพิวเตอร์/ห้องสัมมนา
ด้วย ความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และการเดินทางที่แสนสะดวกจากสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพียง 3 นาที วันนี้ สถาบันวิทยาการ สวทช. พร้อมเปิดตัวห้องอบรมที่ทันสมัย ด้วยจำนวนที่นั่งที่สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลาย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง และเครื่องคอมพิวเตอร์ครบครัน สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ …Click 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  training@nstda.or.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887

 NSTDA Academy ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
VF3 หลักสูตร “รู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 3 วัน” (Mastering Indoor Vertical Farming in 3 Days : VF3) 11 – 13 ก.ย 2562 14,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81893-81895
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
BCS3 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 รุ่นที่ 3 (Business Continuity Management Standard: BCS3) 7 – 9 ส.ค. 2562 23,000


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81898
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
CDB2

หลักสูตร Chatbot Design for Business รุ่นที่ 2 (CDB2)

20-22 ส.ค. 2562

Package A: 7,000 บาท
Package B: 18,500 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81898
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2562 สอบวันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย. 62
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 23 ก.พ. 62)

รอบ 2/2562 สอบวันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 62
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 28 ก.ย. 62)

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
RDC หลักสูตร เทคนิคการจัดข้อโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% (รุ่นที่ 17) 6 ส.ค. 62  4,700
RI4 หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจด้วยผู้จัดการโรงงาน ๔.๐ (Roadmap to Industry 4.0 : RI4)

29 ส.ค. 62

8,900
BIOC หลักสูตรสร้างโอกาสธุรกิจด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ “ตอน เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเกษตรสีเขียว”

10-11 ก.ย. 62

12,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81896-81897 และ 81900
หรือ E-mail:   และ 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
MUL015 Adobe Illustrator CC 2018 การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ 13 – 15 ส.ค. 62  10,000
ITM062 การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) 13 – 16 ส.ค. 62  11,000
DBM040 Implement NoSQL Database with MongoDB 13 – 16 ส.ค. 62 12,500
PJM001 Core-Project Management for IT 14 – 16 และ 22 -23 ส.ค.. 62 12,500
XLS038 มาสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล 19 ส.ค. 62 3,700
XLS015 Advanced Microsoft Excel 2013/2016 Function and Database 19 – 21 ส.ค. 62 8,900
ITM102 IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านระบบไอที 19 – 21 ส.ค. 62 8,500
DBM029 MySQL for Developer 19 – 22 ส.ค. 62  12,500
ITM036 ITIL Foundation 3.0 – 2011 19 – 23 ส.ค. 62 13,000
DBM032 SQL Server 2016 Programming and Implementation  19 – 23 ส.ค. 62  13,500
NWA004   Troubleshooting TCP/IP Internetworking    19 – 23 ส.ค. 62  12,000
TEC012  Hacking and Auditing Web Application Security   19 – 23 ส.ค. 62   25,500
JAV039 Jasper Report and Java Programming    19 – 23 ส.ค. 62  14,000
PPT009   การนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วย PowerPoint สำหรับนำเสนอข้อมูลสมัยใหม่   20 ส.ค. 62   3,500
MUL024   ออกแบบ Motion Graphic นำเสนอด้วย PowerPoint สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว 21 ส.ค. 62    3,700
XLS011   Advanced Microsoft Excel 2013/2016 PivotTable and PivotChart 22 – 23 ส.ค.  62  6,900
DCM001   Digital Marketing for Modern Business 4.0   22 – 23 ส.ค.  62   7,500
DOC004   Word Advanced Documents and Techniques  (รวมสุดยอดเทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติขั้นสูง) 26 – 27 ส.ค. 62  6,500
NWA078 SUN Solaris Fundamental 26 – 28 ส.ค.  62  9,500
PHP002  Advanced PHP for Web Service 26 – 30 ส.ค.  62  14,000
ITM067   Business Intelligence (BI) Using Pentaho 26 – 30 ส.ค.  62   13,500
DBM039   Oracle Database PL/SQL Programming   26 – 30 ส.ค.  62   13,500
DBM049  Writing T-SQL for Query and Analyze Data   26 – 30 ส.ค.  62   13,500
XLS016   Advanced Microsoft Excel 2013/2016 Macro and VBA Programming   26 – 30 ส.ค.  62   12,000
NWA054  Network and Internet Security for IT Professionals 26 – 30 ส.ค.  62   14,000
MVB016   Visual Basic .NET Programming   26 – 30 ส.ค.  62    13,500
ITM101  IT Risk Management for Auditor: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบไอทีสำหรับผู้ตรวจสอบ  27 – 29 ส.ค.  62   8,000
MUL016  Adobe InDesign CC 2018 การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลออนไลน์ (E-Books and E-Magazine) 28 – 30 ส.ค.  62   10,000
ITM100  การบริหารงานสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management) 28 – 30 ส.ค.  62   9,500
DCM001 Digital Marketing for Modern Business 4.0 29 – 30 ส.ค. 7,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887
หรือ E-mail: