Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา

 

ประจำเดือน ธันวาคม 2562

สวัสดีครับทุกท่าน     

          สำหรับเดือนนี้ ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปี 2562 และก็เป็นเดือนของการเฉลิมฉลองด้วยนะครับ มีเทศกาลต่างๆในเดือนธันวาคมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลคริสมาส, วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น ก็เป็นการเปลี่ยนผ่านและเริ่มศักราชใหม่ ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงในเดือนนี้และส่งต่อไปยังปีหน้าด้วยนะครับ

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
VF3 หลักสูตร “รู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 3 วัน” (Mastering Indoor Vertical Farming in 3 Days : VF3) 15-17 ม.ค. 63 14,900
VFJP หลักสูตรการเสาะหาธุรกิจและเทคโนโลยีการปลูกพืชแนวตั้ง ณ ประเทศญี่ปุ่น (Mastering Japan Vertical Farming Business and Technology [Trip No. 1]: VFJP) – ฝึกอบรมในประเทศ 11 และ 28 ก.พ. 63
– ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16-22 ก.พ. 63
125,000
EAP2 หลักสูตรการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Eco-efficiency Assessment of Product Systems: EAP2)

Package A:
– อบรมวันที่ 30-31 ม.ค. 2563 (ฝึกอบรมหัวข้อ Life Cycle Assessment (LCA) และ Eco-efficiency Assessment)

Package B: อบรมวันที่ 31 ม.ค. 2563 (ฝึกอบรมเฉพาะหัวข้อ Eco-efficiency Assessment)

Package A:
12,000 บาท

 

Package B: 7,000 บาท

MEV3 หลักสูตร “รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน” (Mastering EV Technologies in 2 Days) รุ่นที่ 3 12 – 13 ธ.ค. 62 7,900
LWV2 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ รุ่นที่ 2 (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles: LWV) 19 – 20 ก.พ. 63 13,500
CFO12 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 12
(Carbon Footprint for Organization: CFO12)
18-19 ก.พ. 63 10,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81895, 81898
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
AIP หลักสูตร AI for Thai: Thai AI Service Platform รุ่นที่ 2

Package A: คอร์สสำหรับผู้บริหาร (Management)
  – อบรมวันที่ 18 ธันวาคม 2562

Package B: คอร์สสำหรับนักพัฒนาโปรแกรม (Developer)
 – อบรมวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2562

Package A: 8,500 บาท

Package B: 12,500 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81898, 81894
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
CSS4 หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 (Cloud Security Standard) รุ่นที่ 4 3-4 และ 18-20 ธ.ค. 2562 36,000
ITA15 หลักสูตร IT Audit for Non – IT Auditor Masterclass รุ่นที่ 15 27 – 31 ม.ค. 63 21,400

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81892
หรือ E-mail:  

 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

รอบ 1/2563 สอบวันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย. 63
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 23 ก.พ. 63)

รอบ 2/2563 สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค. 63
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 28 ก.ย. 63)

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

รุ่นที่ 4: 23-24 ม.ค. 63
รุ่นที่ 5: 11-12 มิ.ย. 63
รุ่นที่ 6: 20-21 ส.ค. 63

9,900
INFOPRESENT Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0

รุ่นที่ 5: 12 – 13 มี.ค. 63
รุ่นที่ 6: 23 – 24 ก.ค. 63

9,900
CFR หลักสูตร “ปฏิรูป การออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารสู่ตลาดโลก 6-7 ก.พ. 63 15,900
FFE หลักสูตร วิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Fundamental Finite Element Method) 19-21 ก.พ. 63 14,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81896-81897 และ 81900
หรือ E-mail:   และ 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
NWA096 Docker Workshop 2 – 3 ธ.ค. 62   8,500
NWA001 Understanding Network Fundamentals 2 – 4 ธ.ค. 62 9,500
MUL015 Adobe Illustrator CC 2018 การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ 2 – 4 ธ.ค. 62 10,000
DSA008 Data Analytics Dashboard using Tableau Tools 11 ธ.ค. 62 4,500
SVM001 พื้นฐานของการบริหารจัดสินทรัพย์ (Fundamental Asset Management 11 – 13 ธ.ค. 62  9,000
PJM001 Core-Project Management for IT 11 – 13 และ 19 -20 ธ.ค. 62 12,500
JAV058 JavaScript, Ract, WebRTC Microservices Development 16 – 18  ธ.ค. 62 11,000
ITM102 IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านระบบไอที 16 – 18 ธ.ค. 62 8,500
NWA082 Network Administration and Monitoring Tools 16 – 19 ธ.ค. 62 13,500
ITM036 ITIL Foundation 2019 16 – 20 ธ.ค. 62 13,000
JAV022 JAVA Application and Applet Programming (J2SE) Level I – Basic Application Programming: การพัฒนาภาษา JAVA Application ที่ทำงานบน Client และ Webระดับที่ 1 – การทำงาน GUI และ Applet 16 – 20 ธ.ค. 62 13,500
NWA089 Windows Server 2016 Administration 16 – 20 ธ.ค. 62 13,500
XLS016 Advanced Microsoft Excel 2013/2016 Macro and VBA Programming 16 – 20 ธ.ค. 62 12,000
NWA046 VMware vSphere 6.7: Install, Configure, Manage 16 – 20 ธ.ค. 62 23,500
DBM020 Database Design and SQL 16 – 20 ธ.ค. 62  12,500
PHP022 PHP for Web Application Development 16 – 20 ธ.ค. 62 14,500
ITM103 Security of Information Technology in the Digital Age 4.0: การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิตอล 4.0 19 – 20 ธ.ค. 62  6,500
TEC002 IoT Security 23 – 24 ธ.ค. 62 8,500
DSA001 AI : Python for Machine Learning Programming 23 – 25 ธ.ค. 62 12,000
SEC006 Ethical Hacking and Countermeasures 23 – 27 ธ.ค. 62 25,500
ITM100 การบริหารงานสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management) 23 – 27 ธ.ค. 62 9,500
XLS011 Advanced Microsoft Excel 2013/2016 PivotTable and PivotChart 23 – 27 ธ.ค. 62  6,900
JAV031 JavaScript for Web Developers 23 – 27 ธ.ค. 62  12,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887
หรือ E-mail: