Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


ประจำเดือน ธันวาคม 2563

สวัสดีครับทุกท่าน

          สำหรับเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปี 2563 แล้วนะครับลมหนาวก็เริ่มเข้ามาแล้ว สิ่งที่ตามมาคือเป็นหวัด ขอให้ทุกท่านระวังและรักษาสุขภาพด้วยนะครับ หมั่นออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และที่สำคัญต้องย้ำทุกครั้งในเรื่องนี้ เพราะเรายังอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังเรื่อง COVID-19 การ์ดอย่าตกนะครับ ถึงจะมารอบ2แล้ว เราต้องรักษามาตรฐานเรื่องการป้องกันโรคอย่างเป็นนิสัย ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตัวให้สม่ำเสมอตามมาตรการของภาครัฐ แล้วประเทศไทยก็จะก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดี

          **ขอแจ้งเรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตร มีการเปลี่ยนชื่อบัญชีใหม่ดังนี้ครับ บัญชี ออมทรัพย์ บมจ. กรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา ชื่อบัญชี: สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เลขที่บัญชี: 013-1-51385-0 หรือจ่ายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต หรือ Career for the Future Academy

          สำหรับปี 2563 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช. ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านพลังงาน (Energy Training Series)
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SCM7 หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร (Solar Cell Operation and Maintenance) รุ่นที่ 7 17 – 20 พ.ค. 64 28,500
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture Training Series)
VF2 หลักสูตร “รู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 2 วัน” (Mastering Indoor Vertical Farming in 2 Days : VF2) รุ่นที่ 3 24 – 25 ธ.ค. 63 1,500
VFM หลักสูตรผู้จัดการธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming Manager: VFM) 8 – 10 ก.พ. 64 17,900
VFO หลักสูตรความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Fundamental and Practices of Indoor Vertical Farming for Operators)
19 – 21 พ.ค. 64 19,900
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series)
CFO14 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) รุ่นที่ 14 18 – 19 ก.พ. 64 10,000
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation Training Series)
RSO หลักสูตรการเดินรถไฟฟ้า
(Railway System Operation: RSO)
23 – 25 มี.ค. 64 14,900
RSM หลักสูตรการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า
(Railway System Maintenance: RSM)
23 – 25 พ.ค. 64 14,900
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation Training Series)
MEV4 หลักสูตร “รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน” (Mastering EV Technologies in 2 Days) รุ่นที่ 4 4 – 5 ก.พ. 64 7,900
LWV3 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ รุ่นที่ 3 (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles: LWV) 24 – 25 ก.พ. 64 13,500
FEC6 หลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Fundamental of EV Charging Station Technology) รุ่นที่ 6 26 – 28 เม.ย. 64 12,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81892, 81894, 81895, 81898, 81904 และคุณบรรยงก์ 08 1825 5143, คุณสุรีย์ 09 7297 2563, คุณเมธภัค 08 5211 9709, คุณนพมล 08 5324 2684
E-mail:

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITA16 หลักสูตร IT Audit for Non – IT Auditor Masterclass รุ่นที่ 16 18 – 22 ม.ค. 64 21,400
PDPA หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act – Compliance Workshop: PDPA) 17 – 19 ก.พ. 64 24,500
EAW6 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร (Enterprise Architecture Workshop) รุ่นที่ 6 12 – 14 พ.ค. 64 24,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81892 และ คุณนิพัฒน์ 08 9777 7492, คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
หรือ E-mail:

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค. 63
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย – 9 ต.ค. 63)
รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

รุ่นที่ 7 วันที่ 18 – 19 ก.พ. 64
รุ่นที่ 8 วันที่ 17 – 18 มิ.ย. 64
รุ่นที่ 9 วันที่ 19 – 20 ส.ค. 64

9,900
INFO
PRESENT
Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0

รุ่นที่ 8 วันที่ 18 – 19 มี.ค. 64
รุ่นที่ 9 วันที่ 15 – 16 ก.ค 64

9,900
MMP การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint รุ่นที่ 1 วันที่ 16 – 18 ธ.ค. 63
รุ่นที่ 2 วันที่ 19 – 21 พ.ค. 64
14,900
FFE หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รุ่นที่ 2 (Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and Cost Reduction in Engineering Design : FFE) 16 – 18 ธ.ค. 63 14,900
VAA หลักสูตรวิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA) 20 – 22 ม.ค. 64 16,900
RDC หลักสูตร เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี (รุ่นที่ 19) 22 ธ.ค. 63 3,995
RDCO ระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online รุ่นที่ 10 23 – 24 ธ.ค. 63 10,000
H-RM ISO 14971:2019 การประยุกต์ใช้การจัดการความเสี่ยงกับเครื่องมือแพทย์ 25 – 26 ม.ค. 64 7,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806

หรือ E-mail:

สำหรับให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


พร้อมแล้วสำหรับหลักสูตรอบรมที่สถาบันฯ ด้วยมาตรการ “Social Distancing”

 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
XLS015 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Function and Database 14 – 16 ธ.ค. 63 8,900
NWA004 Troubleshooting TCP/IP Internetworking 14 – 16 ธ.ค. 63 12,500
NWA090 Windows Server 2016 Active Directory Domain Services Administration 14 – 18 ธ.ค. 63 14,500
NWA093 10 เทคนิคในการแก้ปัญหา Windows Server Active Directory 17 – 18 ธ.ค. 63 7,800
NWA001 Understanding Network Fundamentals 21 – 23 ธ.ค. 63 11,000
SVM001 พื้นฐานของการบริหารจัดสินทรัพย์ (Fundmental Asset Management) 21 – 23 ธ.ค. 63 9,000
ITM023 Business Continuity Management (BCM): การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 21 – 23 ธ.ค. 63 9,500
NWA054 Network & Internet Security for IT Professionals 21 – 25 ธ.ค. 63 14,000
DBM020 Database Design and SQL 21 – 25 ธ.ค. 63 12,500
CPL003 C# .NET Programming 21 – 25 ธ.ค. 63 13,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail: