Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา

 

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สวัสดีครับทุกท่าน     

           ถ้าพูดถึงเดือนนี้ทุกคนก็จะนึกถึง Sticker รูปหัวใจ, ช็อคโกแลตและดอกกุหลาบสีแดง คงนึกออกใช่ไหมครับว่าผมกำลังพูดถึงวันอะไร…วันวาเลนไทน์นั่นเอง ซึ่งเป็นวันที่ทุกคนมอบความรักให้แก่กัน ไม่ใช่มอบให้แค่คนรักนะครับ แต่มอบความรักให้ทุกคนในทุกสถานะ ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันแห่งความรักนะครับ นอกจากวันวาเลนไทน์แล้วก็ยังมีวันที่พุทธศาสนิกชนต้องระลึกถึง นั่นก็คือวันมาฆบูชา เข้าวัดทำบุญ ทำความดี มีสติในการใช้ชีวิตนะครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขครับ

          สถาบันวิทยาการ สวทช. บริการเช่าห้องอบรมคอมพิวเตอร์/ห้องสัมมนา
ด้วย ความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และการเดินทางที่แสนสะดวกจากสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพียง 3 นาที วันนี้ สถาบันวิทยาการ สวทช. พร้อมเปิดตัวห้องอบรมที่ทันสมัย ด้วยจำนวนที่นั่งที่สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลาย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง และเครื่องคอมพิวเตอร์ครบครัน สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ …Click 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  training@nstda.or.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887
 NSTDA Academy ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
MEV2 หลักสูตร “รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน” รุ่นที่ 2 (Mastering EV Technologies in 2 Days: MEV2) 26-27 ก.พ. 62 7,900
FEC4 หลักสูตร ความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 4
(Fundamental of EV Charging Station Technology: FEC4)
23-25 เม.ย. 62 12,500
CFO10 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 10 (Carbon Footprint for Organization: CFO10) 20-21 ก.พ. 62 10,000
EAP หลักสูตรการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์
(Eco-efficiency Assessment of Product Systems: EAP)
12-13 มี.ค. 62 12,000
LCA หลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
(Life Cycle Assessment: LCA)”
20-22 มี.ค. 62 12,000
SCM5 หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 5
(Solar Cell Operations and Maintenance: SCM5)
13-16 พ.ค. 62 28,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81893-81895
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SOC2 หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2 (Security Operations Center: SOC2) 26 ก.พ. – 1 มี.ค. 62 34,900
EAW4 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 4 (Enterprise Architecture Workshop: EAW4) 15-17 พ.ค. 62 24500
BCS3 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 รุ่นที่ 3 (Business Continuity Management Standard: BCS3)
29-31 พ.ค. 62 23000


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81898
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SIM7 หลักสูตร Service Innovation Masterclass 2019
“นวัตกรรมบริการ กลยุทธ์เพื่อการสร้างคุณค่าเชิงธุรกิจยุคใหม่
Service Innovation: The Future of Value creation”
19-21, 25-26
มีนาคม 62
25,000
SDT3 หลักสูตร Service Design Thinking Series 2019 14-16 พ.ค. 62 18,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81898
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2562 สอบวันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย. 62
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 23 ก.พ. 62)

รอบ 2/2562 สอบวันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 62
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 28 ก.ย. 62)

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81894, 81896, 81900, 81902
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
RDC หลักสูตร เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% (รุ่นที่ 13) 7 มี.ค. 62 4,700
EAC หลักสูตร Basic/Advanced Engineering for Automotive Course 2019 2-4 เม.ย. 62 10,000
BENZ หลักสูตรเทคโนโลยีเอนไซม์สู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน 27-28 ก.พ. 62 15,000
info หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

รุ่นที่ 1 วันที่ 25 – 26 เม.ย. 62

รุ่นที่ 2 วันที่ 21 – 22 ส.ค. 62

รุ่นที่ 3 วันที่ 10 – 11 ต.ค. 62

9,900
infopresent หลักสูตร Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0

รุ่นที่ 2 วันที่ 13 – 14 มิ.ย 62

รุ่นที่ 3 วันที่ 19 – 20 ก.ย. 62

9,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81896-81897 และ 81900
หรือ E-mail:   และ 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
CLS001 Google Cloud Platform Development 18 ก.พ. 62 4,000
DSA008 Data Analystics Dashboard using Tableau Tools 18 ก.พ. 62 4,500
XLS038 มาสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล 18 ก.พ. 62 3,700
ITM063 การบริหารจัดการความต้องการทางธุรกิจ (Requirement Management) 18,20-22 ก.พ. 62 11,000
DBM040 Implement NoSQL Database with MongoDB 18,20-22 ก.พ. 62 12,500
ITM101 IT Risk Management for Auditor in the Digital Age: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบไอทีสำหรับผู้ตรวจสอบในยุคดิจิตอล 20-22 ก.พ. 62 8,000
JAV062 Scala and Data Science for Java Developers 20-22 ก.พ. 62 11,500
PHP031 PHP Object Oriented Programming 20-22 ก.พ. 62 11,000
XLS015 Advanced Microsoft Excel 2013/2016 Function and Database 20-22 ก.พ. 62 8,900
DBM041 Implement Apache Hadoop for Big Data 20-22 ก.พ. 62 11,500
DOC004 Word Advanced Documents and Techniques  (รวมสุดยอดเทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติขั้นสูง) 21-22 ก.พ. 62 6,500
PPT009 การนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วย PowerPoint สำหรับนำเสนอข้อมูลสมัยใหม่ 22 ก.พ. 62 3,500
MUL024 ออกแบบ Motion Graphic นำเสนอด้วย PowerPoint สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว 25 ก.พ. 62 3,700
CLS002 AWS Technical Essentials  25-26 ก.พ. 62 9,000
DSA009 R Programming for Data Science 25-27 ก.พ. 62 12,000
ITM102 IT Application Audit Process in the Digital Age: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านระบบไอทีในยุคดิจิตอลในยุคดิจิตอล 25-27 ก.พ. 62 8,500
MBA015 Android and Databases Development Using Mysql & PHP 25-27 ก.พ. 62 12,500
MDB012 Fundamentals and Intermediate Microsoft Access 2013/2016 25-27 ก.พ. 62 9,000
MUL015 Adobe Illustrator CC 2018  การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์  25-27 ก.พ. 62 10,000
PJM011 IoT (Internet of Think) Project Management to Success: การบริหารโครงการ IoT (Internet of Think) สู่ความสำเร็จ 25-28 ก.พ. 62 10,000
DBM028 MySQL Administration 25-28 ก.พ. 62 12,000
CLS004 Microsoft Azure Fundamentals  27-28 ก.พ. 62 9,500
PTN001 Python Development 25 ก.พ. -1 มี.ค. 62 12,500
JAV022 JAVA Application & Applet Programming (J2SE) Level I – Basic Application Programming: การพัฒนาภาษา JAVA Application ที่ทำงานบน Client และ Webระดับที่ 1 – การทำงาน GUI และ Applet 25 ก.พ. -1 มี.ค. 62 13,500
NWA090 Windows Server 2016 Active Directory Domain Services Administration 25 ก.พ. -1 มี.ค. 62 14,500
TEC006 Cybersecurity Analyst  25 ก.พ. -1 มี.ค. 62 25,500
PJM001 Core-Project Management for IT 25-28 ก.พ. -1,7,8 มี.ค. 62 12,500
MUL020 ต่อยอดการสร้างสรรค์และตกแต่งภาพขั้นสูง  1 มี.ค. 62  3,700
SVM003 Digital for Management Hospitality and Tourism:
ดิจิตอลเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
4-6 มี.ค. 62  8,500
CPL005  C# Object Oriented Programming 4-6 มี.ค. 62   11,000
JAV058 JavaScript, Ract, WebRTC Microservices Development 4-6 มี.ค. 62  11,000
TEC007  Incident Response and Handling  4-6 มี.ค. 62  15,500
ITM062 การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing)   4-7 มี.ค. 62  11,000
DCM002  Digital Marketing Professiona  4-8 มี.ค. 62   19,000
PHP022 PHP for Web Application Development 4-8 มี.ค. 62    14,500
DBM020  Database Design and SQL 4-8 มี.ค. 62   12,500
PJM009 Essential Project Management Skills 4-8 มี.ค. 62   12,000
DBM038  Oracle Database 11g  for DBA  4-8 มี.ค. 62  13,500
NWA067 Network System Administration Techniques for IT Professionals:
การพัฒนาทักษะผู้บริหารระบบเครือข่าย 
4-8 มี.ค. 62   15,500
MDB005  Advanced Microsoft Access 2013/2016  Macro and VBA Programming   6-8 มี.ค. 62    9,500
PTN005  Python: Object Oriented Programming 7-8 มี.ค. 62   8,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887
หรือ E-mail: