Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา

 

ประจำเดือน มกราคม 2562

สวัสดีครับทุกท่าน     

           สำหรับเดือนก็เป็นเดือนของการเริ่มศักราชใหม่คือ ปี 2562 ก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญทั้งสุขภาพแข็งแรง และหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง ตลอดปี 2562 นะครับ

          สถาบันวิทยาการ สวทช. บริการเช่าห้องอบรมคอมพิวเตอร์/ห้องสัมมนา
ด้วย ความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และการเดินทางที่แสนสะดวกจากสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพียง 3 นาที วันนี้ สถาบันวิทยาการ สวทช. พร้อมเปิดตัวห้องอบรมที่ทันสมัย ด้วยจำนวนที่นั่งที่สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลาย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง และเครื่องคอมพิวเตอร์ครบครัน สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ …Click 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  training@nstda.or.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887

 NSTDA Academy ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
MEV2 หลักสูตร “รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน” รุ่นที่ 2 (Mastering EV Technologies in 2 Days: MEV2) 26 – 27 ก.พ. 62 7,900
CFO10 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 10 (Carbon Footprint for Organization: CFO10) 20 – 21 ก.พ. 62 10,000
LCA หลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
(Life Cycle Assessment: LCA)”
20 – 22 มี.ค. 62 12,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81893-81895
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SOC2 หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2 (Security Operations Center: SOC2) 5 – 8 มี.ค. 62 34,900


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81898
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SIM7

หลักสูตร Service Innovation Masterclass 2019
“นวัตกรรมบริการ กลยุทธ์เพื่อการสร้างคุณค่าเชิงธุรกิจยุคใหม่
Service Innovation: The Future of Value creation”

19 – 21, 25-26
มีนาคม 62

25,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81898
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2561 สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มี.ค. 61
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 23 ก.พ. 61)

รอบ 2/2561 สอบวันอาทิตย์ที่ 28 ต.ค. 61
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 28 ก.ย. 61)

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81894, 81896, 81900, 81902
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
bstartup หลักสูตร Bio Startup   168,000
RDCC สัมมนา สิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% และ ระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รุ่นที่ 5) 10-11 ม.ค. 62 8,000
RDC หลักสูตร เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% (รุ่นที่ 13) 7 มี.ค. 62 4,700
EAC หลักสูตร Basic/Advanced Engineering for Automotive Course 2019 2-4 เม.ย. 62 10,000
 PMT หลักสูตรการประยุกต์เทคโนโลยีโลหะผงสู่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนโลหะไทย (The Power Metallurgy) รุ่นที่ 3 16-17 ม.ค. 62 8,500
 BENZ หลักสูตรเทคโนโลยีเอนไซม์สู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน 27-28 ก.พ. 62 15,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81896-81897 และ 81900
หรือ E-mail:  ,  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
JAV057 Vue.js Programming 14-16 ม.ค. 62 11,000
MBA015 Android and Databases Development Using Mysql & PHP 14-16 ม.ค. 62 12,500
ITM008 IT Change Management Control in the Digital Age: การควบคุมการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงระบบไอทีในยุคดิจิตอล 14-16 ม.ค. 62 8,500
PHP002 Advanced PHP for Web Service 14-18 ม.ค. 62 14,000
PHP023 PHP and AJAX (JavaScript, Jquery, JSON, XML) Programming 14-18 ม.ค. 62 14,500
ITM100 การบริหารงานสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management) 16-18 ม.ค. 62 9,500
JAV047 Node.js Programming 21-23 ม.ค. 62 9,500
NWA095 Ubuntu Server Administration 21-24 ม.ค. 62 12,000
CTS005 Cisco Certified Network Associate Routing & Switching (CCNA) 21-25 ม.ค. 62 13,000
JAV010 JAVA Servlet and JSP for Web Programming (J2EE) Level I – Basic Web Application: การพัฒนาภาษา JAVA Web Application ที่ทำงานบน Server ระดับที่ 1 – การสร้าง Web Application เบื้องต้น 21-25 ม.ค. 62  13,500
JAV061 Java Spring Framework Development 21-25 ม.ค. 62  12,500
MVB016 Visual Basic .NET Programming 21-25 ม.ค. 62 13,500
ITM027 แบบมาตรฐานความปลอดภัยบน ISO/IEC 27000:2013 22-25 ม.ค. 62 11,000
ITM023 Business Continuity Management (BCM) in the Digital Age: การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในยุคดิจิตอล 23-25 ม.ค.62 9,500
ITM086 IT Risk Management in the Digital Age: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบไอทีในยุคดิจิตอล 23-25 ม.ค. 62 9,500
XLS015 Advanced Microsoft Excel 2013/2016 Function and Database 23-25 ม.ค. 62 8,900
MBA014 Android – Kotlin Programming Language 28-30 ม.ค. 62 12,500
DSA002 AI : Python for Data Analyst Programming 28-30 ม.ค. 62 12,500
ITM051 Business Process Improvement to Support the Transition to Digital Business: การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจดิจิตอล 28-30 ม.ค. 62 8,500
ITM102 IT Application Audit Process in the Digital Age: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านระบบไอทีในยุคดิจิตอลในยุคดิจิตอล 28-30 ม.ค. 62 8,500
MUL014 Adobe Photoshop CC 2018 การสร้างสรรค์และตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ 28-30 ม.ค. 62 10,000
XLS011 Advanced Microsoft Excel 2013/2016 PivotTable and PivotChart 29-30 ม.ค. 62 6,900
CPL003 C# .NET Programming 28 ม.ค. -1 ก.พ. 62 13,500
CTR002 Report and Query with Crystal Report Programming: การสร้างรายงานแบบต่างๆ จากฐานข้อมูลและเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมรายงานสำหรับ Application โปรแกรมเมอร์ 28 ม.ค. -1 ก.พ. 62 13,500
DBM031 SQL Server 2016 Administration 28 ม.ค. -1 ก.พ. 62 13,500
NWA089 Windows Server 2016 Administration 28 ม.ค. -1 ก.พ. 62 13,500
ITM036 ITIL Foundation 3.0 – 2011 28-31 ม.ค. -1 ก.พ. 62 13,000
DOC009 เทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติ ด้วย Word สำหรับงานเลขานุการ  4 ก.พ. 62  3,500
JAV056 React and Redux Build Web Programming  4-6 ก.พ. 62 11,000
MBA016 C# Programming Cross-Platform iOS/Android Apps with Xamarin 4-6 ก.พ. 62  13,000
ITM089 Advanced Level Test Analyst   4-7 ก.พ. 62  12,000
DBM029 MySQL for Developer  4-7 ก.พ. 62   12,500
CTR004  Advanced Crystal Report Using ASP.NET (VB.NET) for Web Application: การสร้างรายงานแบบต่างๆ เพื่อแสดงผลบน Web โดยใช้ภาษา ASP.NET(VB.NET) เพื่อควบคุมรายงานสำหรับ Web โปรแกรมเมอร์  4-8 ก.พ. 62   14,000
PHP003  Web Report Management using PHP: การจัดการรายงานบน web ในรูปแบบต่างๆ ด้วย PHP และการใช้ Component ต่างๆ บน Web ด้วย PHP  4-8 ก.พ. 62  15,000
DBM039  Oracle Database  PL/SQL Programming 4-8 ก.พ. 62   13,500
DOC010 สร้าง Template สำเร็จรูป ด้วย Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน 5 ก.พ. 62   3,500
XLS028  Fundamentals and Intermediate Microsoft Excel 2013/2016 7-8 ก.พ. 62  6,500
XLS039 การใช้ Function ทางสถิติ ของ Excel สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 8 ก.พ. 62   3,500
XLS040 การใช้ Function ขั้นสูงใน Excel สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 11 ก.พ. 62 3,900
ITM103 Security of Information Technology in the Digital Age 4.0: การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิตอล 4.0 11-12 ก.พ. 62 6,500
JAV060 Java RESTful Service 11-12 ก.พ. 62 7,500
JAV063 Kotlin for Java Developers 11-12 ก.พ. 62 11,000
NWA096 Docker Workshop 11-12 ก.พ. 62 8,500
SEC004 Cyber Security for Smart User 11-12 ก.พ. 62 7,800
PPT002 Advanced Microsoft PowerPoint 2013/2016 for Effective Presentation 11-13 ก.พ. 62 8,900
PHP027 PHP using Laravel Framework 11-13 ก.พ. 62 11,000
CLS003 AWS Cloud Computing  11-15 ก.พ. 62 20,000
TEC005 Penetration Testing  11-15 ก.พ. 62 25,500
PTN001 Python Development 11-15 ก.พ. 62 12,500
XLS016 Advanced Microsoft Excel 2013/2016 Macro and VBA Programming 11-15 ก.พ. 62 12,000
XLS041 การเขียน Macro VBA บน Excel สำหรับการทำงานอัตโนมัติแทนมนุษย์ 12-13 ก.พ. 62 7,000
ITM008 IT Change Management Control in the Digital Age: การควบคุมการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงระบบไอทีในยุคดิจิตอล 13-15 ก.พ. 62 8,500
ITM023 Business Continuity Management (BCM) in the Digital Age: การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในยุคดิจิตอล 13-15 ก.พ. 62 9,500
CTS001 Building DR Site with Vmware vCenter Site Recovery Manager 6.5  13-15 ก.พ. 62  12,500
CTS010  Window 10 Administration 13-15 ก.พ. 62  10,000
XLS042 สร้าง Chart วิเคราห์การขาย ด้วย Excel สำหรับการทำตลาดออนไลน์ 14 ก.พ. 62  3,700
DSA007 Data Analystics Dashboard using Microsoft Power BI Tools 15 ก.พ. 62  4,500
XLS043 การใช้ PivotTable สรุปข้อมูล บน Excel สำหรับผู้จัดการธุรกิจ 15 ก.พ. 62 3,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887
หรือ E-mail: