Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา

ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

สวัสดีครับทุกท่าน     

          สำหรับเดือนนี้ หลายท่านคงต้องลุยฝนกับการเดินทางตลอดทั้งเดือนเลยครับเพราะเป็นฤดูฝนแล้ว ก็ขอให้ทุกท่านพร้อม พกร่ม เสื้อกันฝน และเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางด้วยนะครับ และในเดือนนี้มีวันสำคัญคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ และนอกจากนี้ยังมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ขอให้พุทธศาสนิกชนทำบุญกันที่วัดและทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับ

          สถาบันวิทยาการ สวทช. บริการเช่าห้องอบรมคอมพิวเตอร์/ห้องสัมมนา
ด้วย ความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และการเดินทางที่แสนสะดวกจากสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพียง 3 นาที วันนี้ สถาบันวิทยาการ สวทช. พร้อมเปิดตัวห้องอบรมที่ทันสมัย ด้วยจำนวนที่นั่งที่สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลาย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง และเครื่องคอมพิวเตอร์ครบครัน สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ …Click 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  training@nstda.or.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887

 NSTDA Academy ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
VFO หลักสูตรความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Fundamental and Practices of Indoor Vertical Farming for Operators: VFO) 24 – 26 ก.ค. 2562 24,900
EVD หลักสูตร “ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า” (Electric Vehicles Drive System: EVD) 25 – 26 ก.ค. 2562 12,500
VFM หลักสูตรผู้จัดการธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming Manager: VFM) 21 – 23 ส.ค. 62 17,900
SEC หลักสูตรการศึกษาดูงานการให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ณ ประเทศนอร์เวย์ และสวีเดน (Study Visit on EV Charging Station in Norway & Sweden: SEC 8, 25 – 31 ส.ค. 62 179,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81893-81895
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
BCS3 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 รุ่นที่ 3 (Business Continuity Management Standard: BCS3) 7 – 9 ส.ค. 2562 23,000


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81898
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ADS5

หลักสูตรศิลปะการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 5 (Art of Data Science: ADS5)

31 ก.ค. – 2 ส.ค. 2562

22,500
CDB2

หลักสูตร Chatbot Design for Business รุ่นที่ 2 (CDB2)

20-22 ส.ค. 2562

Package A: 7,000 บาท
Package B: 18,500 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81898
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2562 สอบวันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย. 62
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 23 ก.พ. 62)

รอบ 2/2562 สอบวันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 62
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 28 ก.ย. 62)

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
RDCC หลักสูตร สิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% และระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รุ่นที่ 6) 30-31 ก.ค. 62  8,000
RDC หลักสูตร เทคนิคการจัดข้อโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% (รุ่นที่ 17) 6 ส.ค. 62  4,700
info หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

รุ่นที่ 2 วันที่ 21 – 22 ส.ค. 62

รุ่นที่ 3 วันที่ 10 – 11 ต.ค. 62

9,900
infopresent หลักสูตร Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0

รุ่นที่ 3 วันที่ 19 – 20 ก.ย. 62

9,900
RI4 หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจด้วยผู้จัดการโรงงาน ๔.๐ (Roadmap to Industry 4.0 : RI4)

29 ส.ค. 62

8,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81896-81897 และ 81900
หรือ E-mail:   และ 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
NWA086 Implementing Wireless LAN Solution 8 – 10 ก.ค. 62  10,000
NWA090 Windows Server 2016 Active Directory Domain Services Administration 8 – 12 ก.ค. 62  14,500
ITM027 การพัฒนากระบวนการบนมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 9 – 12  ก.ค. 62  11,000
XLS015 Advanced Microsoft Excel 2013/2016 Function and Database 10 – 12 ก.ค. 62 8,900
SEC004 Cyber Security for Smart User 18 – 19 ก.ค. 62 7,800
ITM103 Security of Information Technology in the Digital Age 4.0:
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิตอล 4.0
18 – 19 ก.ค. 62  6,500
JAV060 Java RESTful Service 18 – 19 ก.ค. 62  7,500
JAV058 JavaScript, Ract, WebRTC Microservices Development 22 – 24 ก.ค. 62  11,000
MBA014 Android – Kotlin Programming Language 22 – 24 ก.ค. 62  12,500
PHP027 PHP using Laravel Framework 22 – 24 ก.ค. 62 11,000
ITM086 IT Risk Management: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบไอที 22 – 24 ก.ค. 62  9,500
MUL014 Adobe Photoshop CC 2018 การสร้างสรรค์และตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ 22 – 24 ก.ค. 62  10,000
DBM028 MySQL Administration 22 – 25 ก.ค. 62  12,000
NWA095 Ubuntu Server Administration 22 – 25 ก.ค. 62  12,000
ITM066 การพัฒนาองค์กรกับมาตรฐานเทคโนโลยี COSO Cobit SOX ITIL ISO27001: 2013 และ ISO22301: 2012 22 – 26 ก.ค. 62  14,000
CTR002 Report and Query with Crystal Report Programming:
การสร้างรายงานแบบต่างๆ จากฐานข้อมูลและเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมรายงานสำหรับ Application โปรแกรมเมอร์
22 – 26 ก.ค. 62  13,500
XLS016 Advanced Microsoft Excel 2013/2016 Macro and VBA Programming 22 – 26 ก.ค. 62 12,000
NWA076 SUN Solaris Administration 22 – 26 ก.ค. 62    14,000
NWA080 Fundamentals Linux for System Administration: การบริหารและจัดการระบบลินุกซ์   22 – 26 ก.ค. 62    14,500
NWA089 Windows Server 2016 Administration 22 – 26 ก.ค. 62    13,500
ITM051 Business Process Improvement to Support the Transition to Digital Business:
การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจดิจิตอล
24 – 26 ก.ค. 62  8,500
ITM008 IT Change Management Control: การควบคุมการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงระบบไอที   24 – 26 ก.ค. 62   8,500
SVM004  Analysis and Analyst : การวิเคราะห์ และนักวิเคราะห์  24 – 26 ก.ค. 62  7,500
DCM001 Digital Marketing for Modern Business 4.0 25 – 26 ก.ค. 62  7,500
CLS002  AWS Technical Essentials 30 – 30 ก.ค. 62    9,000
DSA009  R Programming for Data Science 30 ก.ค. – 1 ส.ค. 62    12,000
PHP024   PHP Security Code 30 ก.ค. – 2 ส.ค. 62   11,000
JAV061 Java Spring Framework Development 30 ก.ค. – 2 ส.ค. 62    12,500
DCM003   Build a Digital Marketing Strategies for Tourism Industry:
การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิตอลสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
30 ก.ค. – 2 ส.ค. 62   10,000
ITM063   การบริหารจัดการความต้องการทางธุรกิจ (Requirement Management) 30 ก.ค. – 2 ส.ค. 62    11,000
MUL023   การออกแบบ Ad โฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ แบบภาพเคลื่อนไหว Animation Gif by Photoshop   1 – 2 ส.ค. 62   7,500
XLS028   Fundamentals and Intermediate Microsoft Excel 2013/2016   5 – 6 ส.ค. 62   6,500
NWA074  Fundamentals Wireless LAN Security 5 – 6 ส.ค. 62   9,300
DOC009 เทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติ ด้วย Word สำหรับงานเลขานุการ   5 – 6 ส.ค. 62    3,500
PPT002  Advanced Microsoft PowerPoint 2013/2016 for Effective Presentation 5 – 7 ส.ค. 62   8,900
SVM003   Digital for Management Hospitality and Tourism: ดิจิตอลเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว   5 – 7 ส.ค. 62    8,500
DBM038   Oracle Database 11g for DBA   5 – 9 ส.ค. 62    13,500
PTN001   Python Development   5 – 9 ส.ค. 62   12,500
DOC010  สร้าง Template สำเร็จรูป ด้วย Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน 7 ส.ค. 62  3,500
MDB012 Fundamentals and Intermediate Microsoft Access 2013/2016 7 – 9 ส.ค. 62  9,000
XLS039  การใช้ Function ทางสถิติ ของ Excel สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 8 ส.ค. 62   3,500
XLS040   การใช้ Function ขั้นสูงใน Excel สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 9 ส.ค. 62   3,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887
หรือ E-mail: