Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา

 

ประจำเดือน มีนาคม 2562

สวัสดีครับทุกท่าน     

           ก็เข้าสู่เดือนที่เริ่มต้นฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ บางพื้นที่ก็อาจจะมีพายุฤดูร้อนด้วยก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังตัวในการเดินทางด้วยนะครับ และอย่าลืมรักษาสุขภาพ ดื่มน้ำเยอะๆ ทดแทนการสูญเสียเหงื่อ ทาครีมกันแดดป้องกันรังสี UV ที่มากับแดดและรับประทานอาหารที่สุกใหม่ป้องกันโรคท้องร่วงและระบบทางเดินอาหาร เพราะหน้าร้อนเชื้อโรคเติบโตได้ดี

          สถาบันวิทยาการ สวทช. บริการเช่าห้องอบรมคอมพิวเตอร์/ห้องสัมมนา
ด้วย ความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และการเดินทางที่แสนสะดวกจากสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพียง 3 นาที วันนี้ สถาบันวิทยาการ สวทช. พร้อมเปิดตัวห้องอบรมที่ทันสมัย ด้วยจำนวนที่นั่งที่สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลาย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง และเครื่องคอมพิวเตอร์ครบครัน สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ …Click 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  training@nstda.or.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887

 NSTDA Academy ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
EAP หลักสูตรการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์
(Eco-efficiency Assessment of Product Systems: EAP)
12-13 มี.ค. 62 12,000
LCA หลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
(Life Cycle Assessment: LCA)”
20-22 มี.ค. 62 12,000
SCM5 หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 5
(Solar Cell Operations and Maintenance: SCM5)
13-16 พ.ค. 62 28,500
FEC4 หลักสูตร ความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 4
(Fundamental of EV Charging Station Technology: FEC4)
23-25 เม.ย. 62 12,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81893-81895
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SOC2 หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2 (Security Operations Center: SOC2) 23 – 26 เม.ย. 2562 34,900
EAW4 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 4 (Enterprise Architecture Workshop: EAW4) 15-17 พ.ค. 62 24,500
BCS3 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 รุ่นที่ 3 (Business Continuity Management Standard: BCS3)
29-31 พ.ค. 62 23,000


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81898
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SIM7

หลักสูตร Service Innovation Masterclass 2019
“นวัตกรรมบริการ กลยุทธ์เพื่อการสร้างคุณค่าเชิงธุรกิจยุคใหม่
Service Innovation: The Future of Value creation”

19-21, 25-26
มีนาคม 62

25,000
SDT3

หลักสูตร Service Design Thinking Series 2019

14-16 พ.ค. 62

18,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81898
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2562 สอบวันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย. 62
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 23 ก.พ. 62)

รอบ 2/2562 สอบวันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 62
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 28 ก.ย. 62)

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81894, 81896, 81900, 81902
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
EAC หลักสูตร Basic/Advanced Engineering for Automotive Course 2019 2-4 เม.ย. 62 10,000
rdc เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับรองโครงการ ตามมาตรการภาษี 300% (รุ่นที่ 14) 7 มี.ค. 62 4,700
info หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

รุ่นที่ 1 วันที่ 25 – 26 เม.ย. 62

รุ่นที่ 2 วันที่ 21 – 22 ส.ค. 62

รุ่นที่ 3 วันที่ 10 – 11 ต.ค. 62

9,900
infopresent หลักสูตร Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0

รุ่นที่ 2 วันที่ 13 – 14 มิ.ย 62

รุ่นที่ 3 วันที่ 19 – 20 ก.ย. 62

9,900
tms Thai Microelectronics Seminar 2019 – TMS 2019

14 มี.ค. 2562

ฟรีสัมมนา
fdt Food Design Thinking

27 มี.ค. 62 – 30 เม.ย. 62

ฟรีอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81896-81897 และ 81900
หรือ E-mail:   และ 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITM086 IT Risk Management in the Digital Age: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบไอทีในยุคดิจิตอล 18-20 มี.ค. 62 9,500
NWA001 Understanding Network Fundamentals 18-20 มี.ค. 62 9,500
XLS015 Advanced Microsoft Excel 2013/2016 Function and Database 18-20 มี.ค. 62 8,900
DBM031 SQL Server 2016 Administration 18-22 มี.ค. 62 13,500
MUL016 Adobe InDesign CC 2018  การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลออนไลน์
(E-Books & E-Magazine)
20-22 มี.ค. 62 10,000
ITM103 Security of Information Technology in the Digital Age 4.0:
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิตอล 4.0
21-22 มี.ค. 62 6,500
XLS011 Advanced Microsoft Excel 2013/2016 PivotTable and PivotChart 21-22 มี.ค. 62 6,900
JAV047 Node.js Programming 25-27 มี.ค. 62 9,500
CPL003 C# .NET Programming 25-29 มี.ค. 62  13,500
DSA003  Python Development: Machine Learning and Data Mining  25-29 มี.ค. 62   15,500
NWA089 Windows Server 2016 Administration  25-29 มี.ค. 62   13,500
XLS016  Advanced Microsoft Excel 2013/2016 Macro and VBA Programming   25-29 มี.ค. 62   12,000
NWA054  Network & Internet Security for IT Professionals  25-29 มี.ค. 62  14,000
NWA046  VMware vSphere 6.7: Install, Configure, Manage   25-29 มี.ค. 62  23,500
DCM003  Build a Digital Marketing Strategies for Tourism Industry:
การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิตอลสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 26-29 มี.ค. 62  10,000
MUL023  การออกแบบ Ad โฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ แบบภาพเคลื่อนไหว Animation Gif  by Photoshop  1-2 เม.ย. 62   7,500
TEC001  Linux Failover Clustering   1-2 เม.ย. 62    9,000
ITM102  IT Application Audit Process in the Digital Age: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านระบบไอที
ในยุคดิจิตอลในยุคดิจิตอล 
1-3 เม.ย. 62  8,500
JAV063  Kotlin for Java Developers  1-3 เม.ย. 62  11,000
MDB012  Fundamentals and Intermediate Microsoft Access 2013/2016 1-3 เม.ย. 62   9,000
DBM029  MySQL for Developer  1-4 เม.ย. 62  12,500
DBM040  Implement NoSQL Database with MongoDB  1-4 เม.ย. 62   12,500
NWA076  SUN Solaris Administration  1-5 เม.ย. 62   14,000
ASP021  Web Application using ASP.NET (C#)  1-5 เม.ย. 62   13,500
ITM067  Business Intelligence (BI) Using Pentaho   1-5 เม.ย. 62   13,500
PHP003  Web Report Management using PHP: การจัดการรายงานบน web ในรูปแบบต่างๆ ด้วย PHP
และการใช้ Component ต่างๆ บน Web ด้วย PHP 
1-5 เม.ย. 62   15,000
ITM027  แบบมาตรฐานความปลอดภัยบน ISO/IEC 27000:2013   2-5 เม.ย. 62    11,000
NWA082  Network Administration and Monitoring Tools  2-5 เม.ย. 62   13,500
XLS028  Fundamentals and Intermediate Microsoft Excel 2013/2016  4-5 เม.ย. 62    6,500
NWA096  Docker Workshop  9-10 เม.ย. 62 8,500
TEC011  Information Security Fundamental     9-10 เม.ย. 62  13,000
SVM003  Digital for Management Hospitality and Tourism:
ดิจิตอลเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
9-11 เม.ย. 62  8,500
ITM023  Business Continuity Management (BCM) in the Digital Age:
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในยุคดิจิตอล 
9-11 เม.ย. 62   9,500
ITM100  การบริหารงานสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management)  9-11 เม.ย. 62    9,500
XLS015  Advanced Microsoft Excel 2013/2016 Function and Database  9-11 เม.ย. 62   8,900
JAV041  Java Object Oriented Design Patterns   17-19 เม.ย. 62    9,900
TEC016  Wireshark Certified Network Analyst   17-19 เม.ย. 62   16,500
TEC014  Hacking and Hardening Windows OS    17-19 เม.ย. 62   17,000
ITM101  IT Risk Management for Auditor in the Digital Age: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบไอทีสำหรับผู้ตรวจสอบในยุคดิจิตอล  17-19 เม.ย. 62   8,000
JAV056  React and Redux Build Web Programming  17-19 เม.ย. 62   11,000
PHP027 PHP using Laravel Framework  17-19 เม.ย. 62   11,000
MUL022 การออกแบบสร้างสรรค์งานกราฟิกและงานแอนิเมชั่น แบบง่ายๆ ด้วย PowerPoint 17-19 เม.ย. 62 10,000
DBM041 Implement Apache Hadoop for Big Data 17-19 เม.ย. 62 11,500
SEC004 Cyber Security for Smart User 17-19 เม.ย. 62 7,800
PJM001 Core-Project Management for IT 17-19, 25-26 เม.ย. 62 12,500
DCM001 Digital Marketing for Modern Business 4.0 18-19 เม.ย. 62 7,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887
หรือ E-mail: