Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา

 

ประจำเดือน มีนาคม 2563

สวัสดีครับทุกท่าน     

          สำหรับเดือนนี้ เป็นเดือนที่จะก้าวสู่ฤดูร้อนแล้วนะครับ แต่ช่วงนี้ก็มีอากาศเย็นเข้ามาเป็นระลอก เป็นเพราะว่าสภาพอากาศมีการแปรปรวนเนื่องจากสภาวะโลกร้อนขึ้นทำให้ฤดูกาลมีการเปลี่ยนแปลง การสร้างความตระหนักในการรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่จะทำให้โลกเรากลับมาเป็นโลกที่สดใสอีกครั้ง อีกประเด็นร้อนที่กำลังเราเผชิญอยู่คือโรคระบาดที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วอย่างไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่ต้นทางของโรคมาจากประเทศจีน แล้วแพร่กระจายไปทั่วโลก บ้านเราก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเกือบทุกด้าน ฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดตอนนี้คือการการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง หมั่นออกกำลังกาย ป้องกันการติดเชื้อโดยการสวมหน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง และล้างมือบ่อยๆ นะครับ

          **ขอแจ้งเรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตร มีการเปลี่ยนชื่อบัญชีใหม่ดังนี้ครับ บัญชี ออมทรัพย์ บมจ. กรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา ชื่อบัญชี: สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เลขที่บัญชี: 013-1-51385-0 หรือจ่ายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต หรือ Career for the Future Academy

          สำหรับปี 2563 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช. ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SIM8 หลักสูตร Service Innovation Masterclass 2020
“นวัตกรรมบริการ  กลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจโลกดิจิทัล
Service Innovation หนทางสู่ Digital Business Transformation”
17-19, 24-25
มี.ค. 63
25,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81894, 81898
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
VFJP หลักสูตรการเสาะหาธุรกิจและเทคโนโลยีการปลูกพืชแนวตั้ง ณ ประเทศญี่ปุ่น (Mastering Japan Vertical Farming Business and Technology [Trip No. 1]: VFJP) – ฝึกอบรมในประเทศ 4 และ 18 มิ.ย. 2563
– ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7-13 มิ.ย. 2563
125,000
EAP2 หลักสูตรการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Eco-efficiency Assessment of Product Systems: EAP2)

Package A:
– อบรมวันที่ 22-23 เม.ย. 2563 (ฝึกอบรมหัวข้อ Life Cycle Assessment (LCA) และ Eco-efficiency Assessment)

Package B: อบรมวันที่ 23 เม.ย. 2563 (ฝึกอบรมเฉพาะหัวข้อ Eco-efficiency Assessment)

Package A:
12,000 บาท

 

Package B: 7,000 บาท

FEC5 หลักสูตร ความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่ 5(Fundamental of EV Charging Station Technology: FEC5) 17 – 19 มี.ค. 63 12,500
EVD2 หลักสูตร ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 2 (Electric Vehicles Drive System: EVD2) 2 – 3 เม.ย. 63 12,500
SCM6 หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 6 (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM6) 19 – 22 พ.ค. 63 28,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  0 2644 8150 ต่อ 81891, 81892, 81895, 81904

หรือ E-mail:   

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
CSM หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security Incident Management) 24 – 27 มี.ค. 63 34,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81892
หรือ E-mail:  

 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

รอบ 1/2563 สอบวันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย. 63
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 23 ก.พ. 63)

รอบ 2/2563 สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค. 63
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 28 ก.ย. 63)

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901
หรือ E-mail:  

 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

รุ่นที่ 5: 11-12 มิ.ย. 63
รุ่นที่ 6: 20-21 ส.ค. 63

9,900
INFO
PRESENT
Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0

รุ่นที่ 5: 12 – 13 มี.ค. 63
รุ่นที่ 6: 23 – 24 ก.ค. 63

9,900
HPP เรียนรู้ สัมผัส HPP นวัตกรรมเทคโนโลยีพาสเจอร์ไรส์แบบไม่ใช้ความร้อน เพื่อโอกาสใหม่ทางธุรกิจอาหาร (รุ่นที่ 2) (“HPP” Cold Pasteurization Technology for Innovative Opportunities in Food Business: HPP2)

23 – 25 มี.ค. 63

19,900
TMS งานสัมมนา Thai Microelectronics Seminar 2020 – TMS 2020 ภายใต้หัวข้อ “พัฒนาคนอย่างไรให้ก้าวทัน Smart Electronics”

26 มี.ค. 63

ฟรี สัมมนา
FAA หลักสูตร วิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์
(Fatigue Analysis and Application : FAA)
18-20 มี.ค. 63 16,900
SAA หลักสูตร วิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์
(Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA)
22-24 เม.ย. 63 16,900
VAA หลักสูตร วิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน
(Vibration Analysis and Application : VAA)
20-22 พ.ค. 63 16,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81889, 81895, 81897 และ 81900
หรือ E-mail:   และ 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
MDB005 Advanced Microsoft Access 2016/2019 Macro and VBA Programming 2 – 4 มี.ค. 63 9,500
MUL016 Adobe InDesign CC 2019 การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลออนไลน์ (E-Books and E-Magazine) 4 – 6 มี.ค. 63 10,000
MUL020 Advance Adobe Photoshop CC 2019 (Workshop) ต่อยอดการสร้างสรรค์และตกแต่งภาพขั้นสูง  16 – 17 มี.ค. 63 7,500
JAV059 NodeJS Microservices Development  16 – 18 มี.ค. 63 11,000
JAV056 React and Redux Build Web Programming 16 – 18 มี.ค. 63 11,000
ITM115 IT Security Control and Audit Based on ISO 27001:
การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001
16 – 19 มี.ค. 63 10,000
PHP022 PHP for Web Application Development 16 – 20 มี.ค. 63 14,500
DBM020 Database Design and SQL 16 – 20 มี.ค. 63 12,500
DBM031 SQL Server 2016 Administration 16 – 20 มี.ค. 63 13,500
CLS001 Google Cloud Platform Development 20 มี.ค. 63 4,000
DSA008 Data Analystics Dashboard using Tableau Tools 20 มี.ค. 63 4,500
ITM113 Audit and Control Risk for IT Outsourcing: การตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงจากการใช้บริการ IT Outsourcing 23 – 24 มี.ค. 63 7,500
XLS015 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Function and Database 23 – 25 มี.ค. 63 8,900
DCM003 Build a Digital Marketing Strategies for Tourism: การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว 23 – 25 มี.ค. 63 10,000
JAV042 AngularJS Programming 23 – 25 มี.ค. 63 9,500
CTR002 Report and Query with Crystal Report Programming:
การสร้างรายงานแบบต่างๆ จากฐานข้อมูลและเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมรายงานสำหรับ Application โปรแกรมเมอร์
23 – 27 มี.ค. 63 13,500
MBA011 การพัฒนาแอพพลิเคชันบน Android 23 – 27 มี.ค. 63 15,000
MBA016 C# Programming Cross-Platform iOS/Android Apps with Xamarin 23 – 27 มี.ค. 63 13,000
ITM117 Project Management with IT Outsourcing Service Providers:
การบริหารโครงการกับผู้ให้บริการจากภายนอก (IT Outsourcing)
25 – 27 มี.ค. 63 9,000
XLS011 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 PivotTable and PivotChart  26 – 27 มี.ค. 63 6,900
ITM101 IT Risk Management for Auditor: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบไอทีสำหรับผู้ตรวจสอบ 30 มี.ค. – 1 เม.ย. 63  8,000
JAV063 Kotlin for Java Developers  30 มี.ค. – 2 เม.ย. 63  11,000
DBM032 SQL Server 2016 Programming and Implementation 30 มี.ค. – 3 เม.ย.  63  13,500
XLS016 Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Macro and VBA Programming  30 มี.ค. – 3 เม.ย.  63  12,000
TEC001 Linux Failover Clustering and SQL Server on CentOS 2 – 3 เม.ย. 63  9,000
ITM103 Security of Information Technology in the Digital Age 4.0:
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 4.0  
2 – 3 เม.ย. 63  6,500
ITM008 IT Change Management Control: การควบคุมการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงระบบไอที   7 – 9 เม.ย. 63  8,500
ITM051 Business Process Improvement to Support the Transition to Digital Business:
การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจดิจิทัล
7 – 9 เม.ย. 63  8,500
NWA103 เรียนรู้ DevOps กับ Kubernetes 7 – 9 เม.ย. 63  11,500
DSA002 AI : Python for Data Analyst Programming  7 – 9 เม.ย. 63  12,500
PHP012 PHP using MySQL Database for Web Development 7 – 9 เม.ย. 63  9,500
NWA082 Network Administration and Monitoring Tools 7 – 9 เม.ย. 63  13,500
JAV061 Java Spring Framework Development 7 – 10 เม.ย.  63  12,500
DBM040 Implement NoSQL Database with MongoDB   7 – 10 เม.ย.  63  12,500
MDB012  Fundamentals and Intermediate Microsoft Access 2016/2019   8 – 10 เม.ย.  63   9,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887
หรือ E-mail: