Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


ประจำเดือน ตุลาคม  2564

สวัสดีครับทุกท่าน     

สำหรับเดือนตุลาคม นี้ สถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ก็เริ่มจะดีขึ้นมีผู้ติดเชื้อลดลง อาจจะเป็นผลที่คนไทยได้ฉีดวัคซีนกันแล้วก็จะส่งผลดีกับคนไทยทุกคน เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ที่สำคัญเป็นการเรียกความเชื่อมั่นในด้านเศรษฐกิจ สังคม การลงทุนและระบบสาธารณสุขที่มีความน่าเชื่อถือ ประเทศไทยของเราก็จะเข้าสู่สภาวะปกติในไม่ช้า สิ่งสำคัญต้องปฏิบัติตัวให้สม่ำเสมอตามมาตรการของภาครัฐ เหมือนเดิมนะครับ หวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นและกลับมาเป็นเหมือนเดิมในไม่ช้านี้   แต่ก็ต้องย้ำกันทุกครั้งนะครับในการป้องกันให้ห่างไกลจากเชื้อโควิด-19 เช่นเคย นั่นก็คือวิธีการปฏิบัติตัวที่จำง่ายๆนะครับนั่นก็คือ D-M-H-T-T, D – Distancing- เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M – Mask wearing – สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา H – Hand washing – ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือ อย่างทั่วถึง เพียงพอ T – Testing – ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, ตรวจหาเชื้อโควิด -19 (เฉพาะกรณี) และสุดท้าย T – Thaichana – ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ และต้องย้ำการ์ดอย่าตก แล้วเราจะก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันครับ สู้ๆนะครับ

ในปี 2564 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช.ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย มีการปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมผ่านออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 แต่เรายังคงคุณภาพของเนื้อหาเหมือนเดิม ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านพลังงาน (Energy Training Series)
รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SCM7
หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร (Solar Cell Operation and Maintenance) รุ่นที่ 7
13 – 16 ธ.ค. 64  28,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series)
CFO15 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) รุ่นที่ 15
อบรม Online ผ่านโปรแกรม Zoom 
1 – 2 ธ.ค 64 8,560
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
E-mail:
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Transportation Practices : MTP)
LWV3 หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ รุ่นที่ 3 (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles: LWV)  14 -15 ธ.ค. 64 13,500
ATS รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOMหลักสูตร “อนาคตยานยนต์สมัยใหม่” และ “การขนส่งและจราจรอัจฉริยะ” (Modern Automotive and Intelligent Transportation System) รูปแบบถ่ายทอดสด Online โดยโปรแกรม ZOOM 20 -21 ธ.ค. 64 6,250
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81895, 81898, 81894
คุณบรรยงก์ 08 1825 5143
คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
คุณนพมล 08 5324 2684
E-mail:
 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที สอบ 24 ตลาคม 2564 (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 6 ต.ค. 64) รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
MMP การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนอ
อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 – 20 ต.ค. 64 11,920
INFOOnline การสร้างสื่อการนำเสนอ Infographic อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint (รุ่นที่ 2)  รุ่นที่ 2 วันที่ 12 พ.ย. 64 3,000
INFOPRESENT Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 10) 15 – 17 ธ.ค. 64 8,415
VAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน
(Vibration Analysis and Application : VAA)
24 – 26 พ.ย. 64 16,900
FFE หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รุ่นที่ 3 (Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and Cost Reduction in Engineering Design : FFE)  26 – 28 ม.ค. 65 14,900
FAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Fatigue Analysis and Application : FAA)  23 – 25 ก.พ. 65 16,900
SAA หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA) 23 – 25 มี.ค. 64 16,900
CFR หลักสูตรหลักสูตร รู้จริงการออกแบบเชิงความคิดสร้างสรรค์เพื่อธุรกิจอาหารใน 2 วัน ตุลาคม 64 15,000
VOIP หลักสูตรการสร้างระบบสื่อสารผ่าน VoIP 1 พ.ย. 64 1,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806
หรือ E-mail:  

พร้อมแล้วสำหรับหลักสูตรออนไลน์ เรียนและปฏิบัติจริง กับ Remote Workshop  ด้วยค่าลงทะเบียนที่ลดพิเศษจากราคาปกติ 20-30%

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
TEC006  Cybersecurity Analyst  4 – 8 ต.ค. 64   25,500
ITM103  Security of Information Technology in the Digital Age 4.0: การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 4.0  11 – 12 ต.ค. 64   6,500
DBM040  Implement NoSQL Database with MongoDB  11-12 & 14-15 ต.ค. 64   12,500
ITM102  IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  18 – 20 ต.ค. 64   8,500
PTN007  Python Image Processing Using OpenCV Development  18 – 20 ต.ค. 64   13,000
ITM113  Audit and Control Risk for IT Outsourcing: การตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงจากการใช้บริการผู้ให้บริการจากภายนอก (IT Outsourcing)  18 – 20 ต.ค. 64   9,500
NWA082  Network Administration and Monitoring Tools  18 – 21 ต.ค. 64   13,500
JAV047  JavaScript Node.js for Application and Web Application Programming  18 – 22 ต.ค. 64   14,000
XLS011  Advanced Microsoft Excel 2016/2019 PivotTable and PivotChart  19 – 20 ต.ค. 64   6,900
PJM001  Essential Project Management Skills for Information Technology Projects  25 – 29 ต.ค. 64   13,000
PTN006  IoT Raspberry using Python Programming  25 – 29 ต.ค. 64   16,000
 DSA008  Data Analytics Dashboard using Tableau Tools  26 ต.ค. 64   4,500
ASP023  Web API Using ASP.NET (C#)  26 – 28 ต.ค. 64   12,000
CPL005  C# Object Oriented Programming  26 – 28 ต.ค. 64   11,000
PHP027  PHP using Laravel Framework  26 – 28 ต.ค. 64   11,000
DSA001  AI : Python for Machine Learning Programming  26 – 28 ต.ค. 64   12,000
PHP024  PHP Security Code  26 – 28 ต.ค. 64   11,000
NWA004  Troubleshooting TCP/IP Internetworking  26 – 29 ต.ค. 64   12,500
DBM041  Implement Apache Hadoop for Big Data  27 – 29 ต.ค. 64   11,500
DBM050  Implement NoSQL Database with Cassandra  27 – 29 ต.ค. 64   12,000
MUL023  การออกแบบสื่อโฆษณาบนโลกการตลาดออน์ไลน์ Ad & Flash News Design By Adobe Photoshop  1  พ.ย. 64       7,500
ITM100  มาตรฐาน ISO/IEC 19770: การบริหารงานสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management)  1 – 3 พ.ย. 64       9,500
NWA001  Understanding Network Fundamentals  1 – 3 พ.ย. 64     11,000
 ITM086  IT Risk Management: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 – 3 พ.ย. 64       9,500
JAV070  TypeScript Fundamentals  1 – 4 พ.ย. 64     11,500
JAV068  Node JS and Angular, React, JSX Development  1 – 5 พ.ย. 64     13,000
ITM067  Business Intelligence (BI) Using Pentaho (Data Warehouse)  1 – 5 พ.ย. 64     13,500
JAV031  JavaScript for Web Developers  1 – 5 พ.ย. 64     12,500
PJM009  Essential Project Management Skills  1 – 5 พ.ย. 64     12,000
CPL003  CPL003: C# .NET Programming  1 – 5 พ.ย. 64     13,500
PHP023  PHP023: PHP and AJAX (JavaScript, Jquery, JSON, XML) Programming  1 – 5 พ.ย. 64     14,500
MUL014  MUL014: Adobe Photoshop CC 2020 การสร้างสรรค์และตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ  3 – 5 พ.ย. 64     10,000
PHP012  PHP012: PHP using MySQL Database for Web Development  3 – 5 พ.ย. 64       9,500
ITM123  ITM123: Efficiency Communication in the Organization with Digital Technology: การสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  4 – 5 พ.ย. 64       7,000
DOC004  DOC004: Word Advanced Documents and Techniques  (รวมสุดยอดเทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติขั้นสูง)  4 – 5 พ.ย. 64       6,500
NWA074  NWA074: Fundamentals Wireless LAN Security  4 – 5 พ.ย. 64       9,000
DOC010  DOC010: สร้าง Template สำเร็จรูป ด้วย Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน  8 พ.ย. 64        3,000
JAV042  JAV042: JavaScrpt using AngularJS Programming  8 – 10 พ.ย. 64       9,500
MBA014  MBA014: Android – Kotlin Programming Language  8 – 10 พ.ย. 64     12,500
PHP033  PHP033: REST API Development using PHP and MySQL  8 – 10 พ.ย. 64     12,000
PHP034  PHP034: PHP RESTful APIs Using Laravel APIs (Web API)  8 – 10 พ.ย. 64     11,500
ITM115  ITM115: IT Security Control and Audit Based on ISO/IEC 27001: การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001  8 – 11 พ.ย. 64     10,000
MBA011  MBA011: การพัฒนาแอพพลิเคชันบน Android  8 – 12 พ.ย. 64     15,000
MBA017  MBA017: React-Native Programming (Native Mobile Cross-Platform Framework)  8 – 12 พ.ย. 64      13,500
DBM031  DBM031: SQL Server 2019 Administration  8 – 12 พ.ย. 64     13,500
 NWA109  NWA109: IPv6 Fundamentals, Design and Deployment (IP6FD)  8 – 12 พ.ย. 64     35,000
SEC008  SEC008: Computer Forensic and Investigation  8 – 12 พ.ย. 64     25,500
TEC012  TEC012: Hacking and Auditing Web Application Security  8 – 12 พ.ย. 64     25,500
JAV073  JAV073: Java Application and Object Oriented Programming Development  8 – 12 พ.ย. 64     13,000
IOT002  IoT Arduino Using C Programming  8 – 12 พ.ย. 64     14,500
JAV040  Java for Non-Programmers  8 – 12 พ.ย. 64     13,500
DBM038  Oracle Database 11g for DBA  8 – 12 พ.ย. 64      13,500
DCM002  Digital Marketing Professional  8 – 12 พ.ย. 64     19,000
NWA080  Fundamentals Linux for System Administration: การบริหารและจัดการระบบลินุกซ์  8 – 12 พ.ย. 64     14,500
PTN006  IoT Raspberry using Python Programming  8 – 12 พ.ย. 64      16,000
SEC013  CompTIA Security+  8 – 12 พ.ย. 64     35,000
TEC005  Penetration Testing  8 – 12 พ.ย. 64     25,500
NWA046  VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7.0]  8 – 12 พ.ย. 64     23,500
PPT009  การนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วย PowerPoint สำหรับนำเสนอข้อมูลสมัยใหม่  9 พ.ย. 64       3,500
XLS038  มาสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล  10 พ.ย. 64       3,700
MDB012  Fundamentals and Intermediate Microsoft Access 2016/2019  10 – 12 พ.ย. 64       9,000
XLS039  การใช้ Function ทางสถิติ ของ Excel สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  11พ.ย. 64       3,500
XLS040  การใช้ Function ขั้นสูงใน Excel สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล  12 พ.ย. 64      3,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail:  

 

อย่าพลาดโอกาสดีๆ ที่จะเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ไปกับพวกเรา career4future e-Learning

สมัครผ่านเว็บไซด์ https://elearn.career4future.com

หรือสแกน QR-Code
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: elearn@nstda.or.th