Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา

ประจำเดือน กันยายน 2562

สวัสดีครับทุกท่าน

สำหรับเดือนนี้ ก็เป็นเดือนสุดท้ายหรือปลายปีงบประมาณในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจแล้วนะครับ และในเดือนนี้มีงานใหญ่ของ สวทช. คือ งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม Thailand Tech Show 2019 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม 360 องศา เพื่อความยั่งยืน” ในรูปแบบตลาดเทคโนโลยี สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี และ Tech Startup เชื่อมโยงการลงทุนในรูปแบบใหม่ รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งทุนที่เหมาะสม เพื่อเป็นกลไกการสร้างนวัตกรรม จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

สถาบันวิทยาการ สวทช. บริการเช่าห้องอบรมคอมพิวเตอร์/ห้องสัมมนา
ด้วย ความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และการเดินทางที่แสนสะดวกจากสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพียง 3 นาที วันนี้ สถาบันวิทยาการ สวทช. พร้อมเปิดตัวห้องอบรมที่ทันสมัย ด้วยจำนวนที่นั่งที่สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลาย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง และเครื่องคอมพิวเตอร์ครบครัน สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ …Click
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ training@nstda.or.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887

NSTDA Academy ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
VF3 หลักสูตร “รู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 3 วัน” (Mastering Indoor Vertical Farming in 3 Days : VF3) 11 – 13 ก.ย 2562 14,900
LCA หลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์” (Life Cycle Assessment: LCA) 6 – 8 พ.ย. 62 12,000
CFP หลักสูตร “การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์” (Carbon Footprint of Products: CFP) 13 – 15 พ.ย. 62 12,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81893-81904
หรือ E-mail: npd@nstda.or.th

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2562 สอบวันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย. 62
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 23 ก.พ. 62)รอบ 2/2562 สอบวันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 62
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 28 ก.ย. 62)
รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901
หรือ E-mail: itpe@nstda.or.th

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
BIOC หลักสูตรสร้างโอกาสธุรกิจด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ “ตอน เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเกษตรสีเขียว” 10-11 ก.ย. 62 12,000
INFO “การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” [คิดและสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ] รุ่นที่ 3 10 – 11 ตุลาคม 2562 9,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81896-81897 และ 81900
หรือ E-mail: bas@nstda.or.th และ itpe@nstda.or.th

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SEC004 Cyber Security for Smart User 9 – 10 ก.ย. 62 7,800
NWA001 Understanding Network Fundamentals 9 – 11 ก.ย. 62 9,500
DSA003 Python Development: Machine Learning and Data Mining 9 – 13 ก.ย. 62 15,500
PJM009 Essential Project Management Skills 9 – 13 ก.ย. 62 12,000
CTS010 Window 10 Administration 11 – 13 ก.ย. 62 10,000
MUL022 การออกแบบสร้างสรรค์งานกราฟิกและงานแอนิเมชั่น แบบง่ายๆ ด้วย PowerPoint 11 – 13 ก.ย. 62 10,000
TEC002 IoT Security 16 – 17 ก.ย. 62 8,500
ITM051 Business Process Improvement to Support the Transition to Digital Business:
การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจดิจิตอล
16 – 18 ก.ย. 62 8,500
XLS015 Advanced Microsoft Excel 2013/2016 Function and Database 16 – 18 ก.ย. 62 8,900
MBA015 Android and Databases Development Using Mysql and PHP 16 – 18 ก.ย. 62 12,500
DBM032 SQL Server 2016 Programming and Implementation 16 – 20 ก.ย. 62 13,500
ITM103 Security of Information Technology in the Digital Age 4.0:
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิตอล 4.0
19 – 20 ก.ย. 62 6,500
XLS011 Advanced Microsoft Excel 2013/2016 PivotTable and PivotChart 19 – 20 ก.ย. 62 6,900
DCM001 Digital Marketing for Modern Business 4.0 19 – 20 ก.ย. 62 7,500
DSA001 AI : Python for Machine Learning Programming 23 – 25 ก.ย. 62 12,000
DBM037 PostgreSQL Administration 23 – 26 ก.ย. 62 12,000
NWA082 Network Administration and Monitoring Tools 23 – 26 ก.ย. 62 13,500
NWA046 VMware vSphere 6.7: Install, Configure, Manage 23 – 27 ก.ย. 62 23,500
NWA089 Windows Server 2016 Administration 23 – 27 ก.ย. 62 13,500
JAV010 JAVA Servlet and JSP for Web Programming (J2EE) Level I – Basic Web Application:
การพัฒนาภาษา JAVA Web Application ที่ทำงานบน Server ระดับที่ 1 – การสร้าง Web Application เบื้องต้น
23 – 27 ก.ย. 62 13,500
XLS016 Advanced Microsoft Excel 2013/2016 Macro and VBA Programming 23 – 27 ก.ย. 62 12,000
ITM086 IT Risk Management: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบไอที 24 – 26 ก.ย. 62 9,500
DCM001 Digital Marketing for Modern Business 4.0 26 – 27 ก.ย. 62 7,500
PTN005 Python: Object Oriented Programming 26 – 27 ก.ย. 62 8,000
MUL020 Advance Adobe Photoshop CC 2018 (Workshop) ต่อยอดการสร้างสรรค์และตกแต่งภาพขั้นสูง 30 ก.ย. 62 3,700
DCM003 Build a Digital Marketing Strategies for Tourism Industry:
การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิตอลสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
30 ก.ย. – 3 ต.ค. 62 10,000
PJM001 Core-Project Management for IT 2 – 4 และ 10 -11 ต.ค. 12,500
MDB012 Fundamentals and Intermediate Microsoft Access 2013/2016 2 – 4 ต.ค. 62 9,000
XLS028 Fundamentals and Intermediate Microsoft Excel 2013/2016 7 – 8 ต.ค. 62 6,500
MUL015 Adobe Illustrator CC 2018 การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ 7 – 9 ต.ค. 62 10000
NWA077 TCP/IP Internetworking 7 – 9 ต.ค. 62 10000
SVM003 Digital for Management Hospitality and Tourism: ดิจิตอลเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว 7 – 9 ต.ค. 62 8500
ITM023 Business Continuity Management (BCM): การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 7 – 9 ต.ค. 62 9,500
TEC012 Hacking and Auditing Web Application Security 7 – 11 ต.ค. 62 25,500
NWA076 SUN Solaris Administration 7 – 11 ต.ค. 62 14,000
DBM032 SQL Server 2016 Programming and Implementation 7 – 11 ต.ค. 62 13,500
DBM049 Writing T-SQL for Query and Analyze Data 7 – 11 ต.ค. 62 13,500
ITM101 IT Risk Management for Auditor: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบไอทีสำหรับผู้ตรวจสอบ 15 – 17 ต.ค. 62 8,000
NWA086 Implementing Wireless LAN Solution 15 – 17 ต.ค. 62 10,000
ITM027 การพัฒนากระบวนการบนมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 15 – 18 ต.ค. 62 11,000
DBM028 MySQL Administration 15 – 18 ต.ค. 62 12,000
XLS015 Advanced Microsoft Excel 2013/2016 Function and Database 16 – 18 ต.ค. 62 8,900
DBM041 Implement Apache Hadoop for Big Data 16 – 18 ต.ค. 62 11,500
TEC007 Incident Response and Handling 16 – 18 ต.ค. 62 15,500
DCM001 Digital Marketing for Modern Business 4.0 17 – 18 ต.ค. 62 7,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887
หรือ E-mail: training@nstda.or.th