Select Page

3 หลักสูตร การออกแบบ Infographic ง่ายๆ
ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint

หลักสูตรที่เน้นกระบวนการคิด + สร้าง Infographic ที่จะทำให้เข้าถึงแก่นของการสร้างชิ้นงาน
เพื่อการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพและเรียนจบแล้วทำได้จริง

เปลี่ยนการนำเสนอแบบเดิมๆ มาเป็นการนำเสนอแบบ Smart เพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
โดยการนำเสนอแบบ Infographic ที่เน้นการสื่อสารที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ และน่าติดตาม

มาเพิ่มพลังการนำเสนอให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการนำเสนอแบบเคลื่อนไหว
ที่ใช้เพียงแค่ Microsoft PowerPoint โดยไม่ว่าใครก็สามารถสร้างสื่อการนำเสนอ
ที่มีประสิทธิภาพได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยโปรแกรมที่มีอยู่ในทุกๆ เครื่อง