Select Page
Career for the Future Academy จัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานระบบราง (Railway Engineering Standards: RES) รุ่นที่ 3

Career for the Future Academy จัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานระบบราง (Railway Engineering Standards: RES) รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) เปิดฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานระบบราง (Railway Engineering Standards: RES) รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน...
Career for the Future Academy จัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานระบบราง (Railway Engineering Standards: RES) รุ่นที่ 2

Career for the Future Academy จัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานระบบราง (Railway Engineering Standards: RES) รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) เปิดฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานระบบราง (Railway Engineering Standards: RES) รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 20...