Select Page

Career For The Future Academy จัดอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรด้วย App Sheet

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) ได้จัดอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรด้วย App Sheet (Overview)” ณ ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา...

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดพิธีมอบโล่ “รางวัลนวัตกรรมการศึกษาเพื่อสังคม” ภายใต้กิจกรรมสัมมนา “ความสำเร็จโครงการ TIME & WiL

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) ได้จัดพิธีมอบโล่ “รางวัลนวัตกรรมการศึกษาเพื่อสังคม” ภายใต้กิจกรรมสัมมนา “ความสำเร็จโครงการ TIME & WiL ยกระดับขีดความสามารถ พัฒนาคนตอบโจทย์อุตสาหกรรมภายใต้โครงการ TIME” ในการประชุมวิชาการประจําปี 2566...

โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน  (Work-integrated Learning: WiL) บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) ร่วมกับ บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋องและผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ดำเนินโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน  (Work-integrated Learning: WiL)...

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) นำคณะผู้บริหารของธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิ้ง คอร์ปอเรชั่น (SMBC) และผู้ประกอบการประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.)

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) นำคณะผู้บริหารของธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิ้ง คอร์ปอเรชั่น (SMBC) และผู้ประกอบการประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.)  จังหวัดปทุมธานี ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผู้บริหาร อวท....

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) เข้าติดตามโครงการ ณ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) เข้าติดตามโครงการ ณ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด   ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับ และประสบความสำเร็จอย่างสูงในวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าปัจจุบัน...