Select Page
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ประจำปี 2566 รอบที่ 1/66

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ประจำปี 2566 รอบที่ 1/66

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ประจำปี 2566 รอบที่ 1/66 มีจำนวนผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 169 คน จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 315 แบ่งออกเป็น ระดับ 2: Fundamental...
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) 2/65

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) 2/65

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ประจำปี 2565 รอบที่ 2/65 มีจำนวนผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 96 ท่าน จากผู้เข้าสอบ 320 ท่าน แบ่งออกเป็น ระดับ 3: Applied Information Technology Engineer Examination (AP)...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี รุ่นที่ 3 (In-House)

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี รุ่นที่ 3 (In-House)

เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี รุ่นที่ 3 รูปแบบ (In-House) ให้กับ บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม จำนวน 30 ท่าน...
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) 2/65

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ประจำปี 2565 รอบที่ 1/65 มีจำนวนผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 134 ท่าน จากผู้เข้าสอบ 326 ท่าน แบ่งออกเป็น ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE) สอบผ่าน...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ประจำปี 2564

  สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ประจำปี 2564       มีจำนวนผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 42 คน จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 90 แบ่งออกเป็น ระดับ 3: Applied Information Technology Engineers Examination...
ประกาศเลื่อนสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) รอบเดือนตุลาคม 2564

ประกาศเลื่อนสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) รอบเดือนตุลาคม 2564

ประกาศเลื่อนการสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 ไปเป็น วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ยังไม่คลี่คลาย...