Select Page

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) นำคณะผู้บริหารของธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิ้ง คอร์ปอเรชั่น (SMBC) และผู้ประกอบการประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.)  จังหวัดปทุมธานี ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผู้บริหาร อวท. ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอบโจทย์กับความต้องการและความสนใจของคณะฯ เข้าเยี่ยมชม